Blog

Stahl: We believe that if it can be imagined, it can be created’

‘Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden’ - Darwin

Dat geldt voor elk bedrijf, waar ook ter wereld. Je moet in staat zijn in te spelen op de behoeften van een steeds veranderende markt. Maar houdt dat in dat je moet opgeven wie je bent om veranderingen bij te kunnen houden? Gelukkig niet. Een bedrijf dat weet waarvoor het staat en dat weet welke kant het op wil, is een bedrijf dat in staat zal zijn om te veranderen als de markt daar om vraagt.

Stahl is zo'n bedrijf. Daarom was het formuleren van een duidelijke strategie en merkpositionering essentieel voor het bereiken van de ambitieuze doelen die Stahl zich stelt. Hierdoor kunnen ze van grote waarde blijven voor hun partners. Met de nieuwe strategie spelen ze in op de veranderende marktbehoeften en is Stahl samen met hun partners de voortrekker om de markt te veranderen. En dat is nu precies de reden waarom Stahl zijn strategie en merkpositionering samen met GiDesign opnieuw heeft gedefinieerd.  Stahl heeft de expertise, de kennis, de passie en de ervaring om de chemie industrie te veranderen dwars door de hele keten heen. Voor hunzelf, voor de partners, voor het milieu en voor een betere toekomst.  De belofte ‘We create responsible partnerships that spark innovation and open up endless possibilities’ sluit hier dan ook naadloos op aan en is gebaseerd op een heldere  consumer insight. Maar het is zeker geen loze belofte want key bij een goede positioneringsstatement zijn de reasons to believe, deze geven credibility aan de merkpositionering. Want je moet als merk in deze tijd waarmaken wat je belooft.  Daarom heeft Stahl uit hun belofte de 3 belangrijkste ankers als basis voor hun RTB’s genomen: people, possibilities en responsibility.

   We open up endless possibilities –  With our creative technical approach and innovation power, we create unique solutions that meet and exceed clients expectations.

   We value people –  We value people and stimulate collaboration internally and externally. Therefore we invest in our employees, create optimal customer satisfaction and embrace our stakeholders.

   We take responsibility – when it comes to sustainability we take a frontrunner position in the market by exceeding expectations, by investing in outperforming legislation and initiating transparency in the supply chain.

Maar waar komen de belofte en deze RTB’s vandaan en waarom doet Stahl wat zij doet? Het antwoord op deze vraag zit diep geworteld in het DNA van Stahl. Hier ligt de basis waarom zij doen wat zij doen. Noem het The Why, de essentie, Brand Ideal, Mission statement etc. Noem het zoals je het wil noemen, maar het is dat waar Stahl collectief in gelooft:

                       ‘We believe that if it can be imagined, it can be created’

Bij een ambitieuze belofte is het belangrijk om heldere kernwaarden te formuleren en uit te dragen zodat ieder (nieuwe) medewerker een ethisch kompas heeft en weet wat de normen en waarden van iedere dag zijn.

• We value collaboration
• We value responsibility
• We value the initiative
• We value imagination

Want binnen beginnen is tenslotte buiten winnen!

En dat is dan ook datgene waarmee we gestart zijn: inside out met een interne kick off campagne voor 1.800 medewerkers wereldwijd. En nadat alle neuzen dezelfde kant op stonden hebben we de complete cross mediale uitrol gedaan beginnend met storytelling en een nieuwe frisse visual identity welke als basis diende voor het campagne concept, beurzen, brochures, de fotografie, academie, experience centre, magazine, animatie en terwijl we dit schrijven wordt de hand gelegd aan de nieuwe website. Veel zou je zeggen?

Volgens Stahl zijn we er nog lang niet want ‘We believe that if it can be imagined, it can be created’